A very "normal" schoolbookillustration about maths. The red color is blue in the books.

Hier ist ein gantz "normal" Schulebucheillustration.

Här är en ett antal "vanliga" skolboksillustrationer om matte.

Den röda färgen är blå i böckerna men måste av tekniska skäl ritas med röd färg - en liten utmaning för en tecknare .


©
Ring direkt 073 9866834 eller maila direkt till Ola Lindahl


click on the picture