DINA   TANKAR
vänner eller fiender?

© Ola Lindahl
En liten introduktion till KOGNITIV TERAPI av Krystyna Malm med teckningar av Ola Lindahl


Dr Malms "Lilla Gula"

Kognitiv terapi är en korttidsterapi på frammarsch. Man har med framgång tillämpat den under de senaste åren framförallt i Umeå under ledning av professor Carlo Perris. Antalet terapeuter, som arbetar enligt metoden, är för närvarande ganska litet, men möjligheterna finns. Hör efter på Din närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning.


© copyright Ola Lindahl

Den här lilla skriften vänder sig framförallt till Dig, som av någon anledning har svårt att få ordning på känslor och tankar. Även om den förkunnar till synes banala självklarheter, kan den vara ett halmstrå, som hjälper till att bryta onda cirklar. Budskapet vi vill förmedla är framförallt, att det alltid finns ett sätt att komma vidare.


DINA TANKAR - vänner eller fiender?
Kostar 50 kronor + moms samt porto och kan beställas från

Beställes lättast per E-post klicka här

 
© copyright Ola Lindahl
COOLA FILM AB Ynglingavägen 7 182 62 Djursholm Tel 0739866834


till en sida med Ola Lindahls teckningar--->