liggande A4 får plats med 2- 4 bilder och ett par spalter eller som här bara en spalt och 2 bilder