Storyboards och layout för film och tv ritas på lite olika sätt beroende på hur de ska användas. Det kan spara stora pengar i planeringsstadiet och vara oumbärligt för kommunikationen vid inspelningen.
Ibland blir det först lösa lappar på en vägg med skisser eller bildbeskrivningar. Scenerna kompletteras efter hand som arbetet fortskrider. Det är lätt att grovredigera.
I nästa steg presenteras storyboardet i ett presentationsprogram i datorn som en film.

Storyboard här nedan beskriver en blandad
teknik animation och live. 9 sidor att skrolla ner i .......

Klicka här - för ett exempel med lite mer detaljerad bildinformation.


En presentation av projektet SPACE HELPERS