Några gamal godingar från
TVs Anslagstavlan

Bilprovningen

Bobidrag

En dansande banan

Igelkott

Europa och tjuren

Pegas Laseranimation projserad i Globens tak

Tullens Servicetappa

En Svensk Tiger

 

 

 

Iggy
inte så farlig som Iggy Pop förstås men lite taggig och vass ändå

En mycket seg mask och denna godmodiga igelkott diskuterar vardagliga
gräsrotsfrågor ursprungligen tänkt att ingå i ett nyhets-tv-block innan vädret.

© Ola Lindahl animation Olle Erikson