Bilprovningen 851 k QuickTime

Det här kortet skickades ut under många många år i många många miljoner exemplar
En klassiker på Anslagstavlan en av de som gått längst

Några gamal godingar från
TVs Anslagstavlan

Bilprovningen

Bobidrag

En dansande banan

Europa och tjuren

Pegas Laseranimation
projserad i Globens tak

Tullens Servicetappa

En Svensk Tiger