Ur en presentation av Tullverkets Servicetrappa

klicka här för att läsa mer om copyright © eller maila Ola Lindahl som tecknade

Några gamal godingar från
TVs Anslagstavlan

Bilprovningen

Bobidrag

En dansande banan

Igelkott

Europa och tjuren

Pegas Laseranimation
projserad i Globens tak

Tullens Servicetappa

En Svensk Tiger